आज २०८१/०२/१५ गते गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सम्सीमा बिरामीहरुलाई गा.पा. अध्यक्ष श्री रामनाथ यादव ज्यू द्वारा फलफुल वितरण

आर्थिक वर्ष: