पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
भद्र बहादुर बस्नेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन bhadrabasnet11@gmail.com 9861996465
शम्भु महतो रोजगाार संयोजक रोजगाार शाखा shamkushwaha@gmail.com 9860233098
मोहिबुल अंसारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन mohibulansari92@gmail.com 9844058268
रमेश कुमार राई ना.सु 9844029678
मुकेश कुमार चौरसिया प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन koollmukesh1828@gmail.com 9854032006
रामजी जोशी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन ९८५४०८६१११
सन्तोष कुमार शर्मा कार्यकारी अधिकृत प्रशासन sk_sharma49@yahoo.com ९८५४०३२००६
विरेन्द्र राय पशु सेवा संयोजक स्वास्थ्य birendra22747@gmail.com 9807604525
अरूण कुमार चौधरि खरिदार प्रसाशन arunchy341@gmail.com 9813231241
कौशल किशोर बछार लेखापाल आर्थिक प्रशासन 9854032008
आनंद मंडल कम्प्युटर अपरेटर प्राबिधिक aanandmandal3@gmail.com 9844223284 ,9815808647