सवारी साधन आपुर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सुचना