नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
पोषण सुधारका लागि विपन्न महिला सहकारी तथा समुहमा आय आर्जनका लागि अनुदानको फारम ७९-८० 06/12/2023 - 23:38 उपलब्ध छैन
का स मु स्वास्थ्य सहायक स्तर २०७८/०७९ 07/24/2021 - 11:55 PDF icon का स मु सहायकस्तर.pdf
का स मु स्वास्थ्य अधिकृत स्तर २०७८/०७९ 07/24/2021 - 11:53 PDF icon का स मु अधिकृतस्तर.pdf
सम्पत्ति विवरण फारम २०७८/०७९ 07/24/2021 - 11:51 PDF icon sampati bibaran m.pdf
स्थानीय तहको का स मु फारम २०७८/०७९ 07/24/2021 - 11:46 PDF icon Samsi Sthaniya tah ka sa mu.pdf
बसाईसराई लगत हस्तान्तरण फारम ७७/७८ 02/24/2021 - 16:06 PDF icon बसाइसराईंको लगत हस्तान्तरण फारम.pdf
खरिद आदेश ७७/७८ 02/19/2021 - 17:22 PDF icon Kharid Aadesh.pdf
खर्च निकासा फारम ७७/७८ 02/19/2021 - 17:21 PDF icon Kharch Nikasha Faram.pdf
हस्तान्तरण फारम ७७/७८ 02/19/2021 - 17:20 PDF icon Hastantaran faram.pdf
हाजिरी उतार फारम ७७/७८ 02/19/2021 - 17:19 PDF icon hajiri utar form.pdf

Pages