कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
गणेशचन्द्र मिश्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन ९८४८०२५२९०
मोहिबुल अंसारी पशु सेवा संयोजक पशु सेवा 9844058268
संजय कुमार यादव स्वास्थ्य संयोजक स्वास्थ्य शाखा sanjayyadav9844219407@gmail.com 9844219407
कृष्ण सुन्दर महतो सूचना अधिकारी सुचना प्रबिधि ito.samsimun@gmail.com 9854032013
अलोक कुमार यादव एम. आई. एस. अपरेटर पञ्जीकरण शाखा alok.sng2055@gmail.com 9819803011
प्रतिक यादव सव इन्जिनियर 9813046888
रवि शंकर मण्डल सव ओभरसियर 9809675403
विवेक कुमार यादव सव ओभरसियर 9823640802
राकेश कुमार महतो अन्तरिक लेखा परिक्षक आर्थिक प्रशासन 9863447869
राकेश कुमार महतो कम्प्युटर अपरेटर विविध rakeshkumar545573@gmail.com 9824842847
बिनोद कुमार यादव प्रा. स. शिक्षा प्रशासन ९८०२३०८२६६
चन्द्रिका मण्डल सहायक पाँचौं, प्रसासन प्रशासन 9847252236
रामप्रमोद महतो खा.पा.स.टे. प्राविधिक mrampramod@gmail.com ९८५४०४४०१६
राम बाबु निराला कार्यालय सहायक चौथों प्रसाशन 9854032007