मिति २०८०।०६।१० मा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सम्सीमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला तथा आकश्मिक सेवा समुद्घाटन कार्यक्रम

आर्थिक वर्ष: