वडा नं. ६

सम्सी गा. पा. वडा नं. ६ सम्सी गा. बि. स. को वडा नं. १ देखि ४ मिलेर बनेको छ। यस वडाको कुल जनसंख्या ८,२३७ मध्ये आधि जति छ । यस वडा अन्तर्गत धेरै मस्जिदहरु अवस्थित छ ।

Population: 
८,२३७ मध्ये आधि जति
Ward Contact Number: 
९८१७६०९०२३