सम्पूर्ण मृगौला प्रत्यारोपन गरेको/ डायलाइसिस गराइ रहेको/ क्यान्सर रोगी/ मेरुदण्ड पक्षघातका विरामीहरुले नविकरण गर्न सुचना

आर्थिक वर्ष: