सम्सी गाउँपालिकामा अन्तरराष्ट्रिय दशौं योग दिवस "महिला सशक्तिकरणको लागि योग" भन्ने नाराका साथ मिति २०८१।३।७ गते सुसम्पन्न

आर्थिक वर्ष: