सम्सी गाउँपालिकामा न्युनम सेवा मापदण्ड सम्बन्धी स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा स्वास्थ्य संस्था प्रमुखहरुको १ दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रम

आर्थिक वर्ष: