सूचना तथा समाचार

Invitation for Bid

प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सुचना

प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सुचना
https://tinyurl.com/mr33es66
नोट : यस सम्बन्धी थप जानकारीको लागि जोन/प्राविधिक एकाई महोत्तरी, जलेश्‌वरमा सम्पर्क राख्न सकिनेछ । सम्पर्क मो. नं. ९८५४०२००५३/९८५४०३३११६

Invitation for bids

Invitation for bids

Pages